Orden som är fetmarkerade kan man klicka på så får man upp en skärmdump för aktuell beskrivning.

Att registrera Mina Pengar med aktiveringsuppgifterna.
Skapa först ett konto genom att klicka på skapa konto. Då kommer detta  fönster upp.
Ange här det namn ni vill ha på kontot och vad det är för typ av konto. Kontonummer om man vill ange detta, sedan om kontot är tillgång eller skuld. Skriv in aktuellt saldo på kontot.

Att skriva in en inkomst gå till fliken inkomst och ange här vilken typ av inkomst det är och till vilket konto summan skall bokföras på, klicka på Lägg till transaktion för att bokföra denna.
Att skriva in en utgift  gå till fliken utgift och ange här vilken typ av utgift det är och till vilket konto summan skall bokföras på, klicka på Lägg till transaktion för att bokföra utgiften.
Har man återkommande utgifter klicka på knappen återkommande utgifter. Namnge utgiften med valfritt namn, ange från vilken konto summan skall bokföras på. Sedan när nästa dragning sker och under vilket intervall dragning skall ske. Och sedan under vilken kontoplan som det skall bokföras på.

Man kan radera en inkomst eller utgift genom att högerklicka på en rad som man vill ta bort. Summan kommer då att justeras till det konto som det berör.

Dubbelklicka på kolumnen kontoplan för inkomst eller utgift för att ändra under vilken kontoplan summan skall läggas under om man har råkat skriva in fel kontoplan.
Detta kan man även göra med månad och år .

Lägg till egna kontoplaner  eller ta bort i kontoplanen genom att högerklicka på kontoplanen .
Man kan endast bort kontoplan om den inte har använts på någon inkomst eller utgift.

För att få en mer detaljerad bild över en månad kan man dubbelklicka på en månad på fliken budget och rapporter .
Klicka på knappen gruppera så räknas alla utgifter/inkomster ihopa för vald månad och år för respektive kontoplan.

  1. Skriv in namn.
  2. Ange nummer.
  3. Ange er kod.
  4. Klicka på Registrera.

  1. Ange ett namn på kontot
  2. Välj sedan typ av konto
  3. Skriv in ett kontonummer , behövs inte.
  4. Ange om kontot är tillgång eller skuld/lån
  5. Skriv in ingående saldo på kontot
  6. Spara sedan konto


Högerklicka på kontoplanen för att lägga till ett eget Kontonamn.